Webáruházunk a helyes működés és a felhasználói élmény érdekében sütiket (cookies) használ. A sütik használatát letilthatod a böngésződben.

Kérjük, figyelmesen olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket, szolgáltatásunkat csak abban az esetben vegye igénybe, amennyiben minden pontjával egyetért. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Kövesi.hu InfoTech Kft. (továbbiakban: Eladó), és az Eladó által a coolgear.hu weboldalakon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit. (Eladó és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden jogügyletre és szolgáltatásra, amely a coolgear.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, az Eladó vagy közreműködője által valósul meg.

Az Eladó semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. Az Eladó a webáruházában csak valós véleményeket, értékeléseket jelentet meg.

A Felek közötti szerződés a 45/2014 (II.26) Kormányrendelet alapján üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek minősül. A megrendelések leadása kizárólag elektronikus formában lehetséges.

A szerződés nyelve: magyar.

Az ÁSZF letölthető innen pdf formátumban: https://coolgear.hu/aktualis/aszf/aszf.pdf

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

Üzemeltető adatai:

Cégnév: Kövesi.hu InfoTech Kft.
Székhely: 8256 Ábrahámhegy, Árpád u. 37.
Adószám: 23770883-2-19
E-mail: webshop@coolgear.hu

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra és kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre és a coolgear.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház) található elektronikus áruházon keresztül történik. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4. Az Eladó az Ügyfél megrendelését külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az Eladó azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.5. Ügyfélszolgálat: Kövesi.hu InfoTech Kft.

Hétfő - péntek: 8.00-17.00

Internet cím: https://coolgear.hu
E-mail: webshop@coolgear.hu

1.6. Megvásárolható termékek és szolgáltatások köre:

Ruházat és kiegészítők

2. Regisztráció

2.1. A Főoldalon található bejelentkezés menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfél a Webáruházban történő regisztrációjával kijelenti, hogy az ÁSZF és Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul.

2.2. Az Eladót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Eladót nem terheli felelősség abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy illetéktelenek számára bármely nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Az Eladó minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Saját fiók linkre kattintást követően elérhető Személyes információk módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Eladót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3. Megrendelés

3.1. A kiválasztott termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, azok használati utasításait az árucikk gyártói oldala, illetve jogszabály szerint szabályozott módon a termékhez mellékelt használati utasítás tartalmazza. Az Eladó szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a webáruházban vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – az áru használatbavétele előtt – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk.

Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.5 pontban találja.

Egy adott termék kategóriánkénti alaprangsorát a termék webáruházban történő rögzítési időpontja alakítja. Egy-egy termék kiválasztásakor Ügyfél maga alakíthatja ki a keresés sorrendjét az alábbiak közül választva:

- népszerű termékek
- relevancia (adott kategórián belül, a webáruházban történő rögzítés időpontja szerinti sorrend)
- név A – Z
- név Z – A
- ár alacsony-magas
- ár magas-alacsony

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
Az esetleges árcsökkentés során a termék vételáránál a csökkentett ár mellett feltüntetésre kerül a termék eredeti ára is a (4/2009 (I.30) NFGM-SZMM együttes rendeletnek megfelelően.

3.3. A Webáruházból megrendelhető termékek árváltoztatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.4. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A webáruházban feltüntetett képek illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért az Eladó nem vállal felelősséget.

3.6. Megrendelés feladására a Webáruházban a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosárba link használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a Fizetés gombra kattintva a következő oldalon ellenőrizheti/adhatja meg a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Az összegző oldalról a Vissza linkre kattintást követően az Ügyfél ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására az utolsó oldalon lévő Megerősítem a rendelést linkre kattintást követően kerül sor.

3.7. Eladó az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely azonban nem minősül az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán (2 mukanapon) belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Eladó ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.8. Az Ügyfél ajánlati kötöttsége - amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül hozzá megérkezik - a visszaigazolás megérkezésétől számított 48 órával meghosszabbodik, mely időbe a munkaszüneti napok ideje nem számít be. Munkaszüneti napok jelen ÁSZF szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben megadott munkaszüneti napok, valamint a szombati, és vasárnapi napok. Az ajánlat elfogadására és a szerződés létrejöttére az 1.4. pontban foglaltak irányadók.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A szállítási díjak a weboldal Szállítás menüpontja alapján kerülnek kiszámításra. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a z Eladó visszajelzése alapján, még van lehetőség, az Eladó összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. Az Eladó a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

4.2. Meghatározott órára történő kiszállítást az Eladónak nem áll módjában vállalni. A weboldalon szereplő szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

4.3. A megrendelt terméket személyes átvételére nincs mód.

4.4. A Webáruházban megrendelt termékeket, szolgáltatásokat a Eladó az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

4.5. Fizetési módok

- Utánvétel: Az áru ellenértékének és esetleges egyéb költségeinek fizetése az áru átvételekor történik.
- Előreutalás: A rendelés teljes értékének bankszámlánkra történő átutalása a termékek szállítása vagy személyes átvétele előtt történik.
- Átutalás: Külön megállapodás esetén lehetséges, a szerződésben foglalt feltételek szerint.
- Online bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Viva Wallet rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó VIVA PAYMENT SERVICES SINGLE MEMBER S.A. a JP Morgan európai fizetési szolgáltatója, amely a Bank of Greece felügyelete alatt álló intézmény.

A Viva Payment Services Single Member S.A. Magyarországi Fióktelepe
Cégjegyzékszám: 01-17-001314 
Adószám: 27919750-2-41
Székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Elállási jog
A fogyasztónak minősülő vásárló (aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) a szerződéstől az elállás jogát, az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is), indokolás nélkül gyakorolhatja. Ennek módjáról a vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete rendelkezik. Az elállás joga a szaküzletünkben történő személyes, illetve futárszolgálatos kiszállítás esetén is gyakorolható. A vásárlónak az Elállási nyilatkozatát a kapcsolati adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen van lehetősége érvényesíteni.

Letölthető Elállási nyilatkozat nyomtatvány itt érhető el: https://coolgear.hu/dokumentumok/elallasi_felmondasi_nyilatkozat.doc

5.2. Termék visszaküldése
Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia. Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza. Elállás esetén az Eladó követelheti az Ügyféltől az áru nem rendeltetésszerű használatából adódó anyagi károk megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli. Az elállási jog gyakorlására az Elállási nyilatkozat kíséretében futárszolgálat igénybevételével van lehetőség.

5.3. Visszaküldési/Átvételi cím

- 2336 Dunavarsány Posta, Kossuth Lajos u. 38, postán maradó
vagy
- Dunavarsány Foxpost és GLS csomagautomaták

5.4. További hasznos tudnivalók, információk
Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől és megküldi Elállási nyilatkozatát, a visszatérítést Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg az áru(ka)t vissza nem kapta illetve az Ügyfél bizonyítékot nem szolgáltat arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte. Eladó a termék visszaérkezését követően a vonatkozó jogszabályok értelmében, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget az Ügyfél részére. Az Eladó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha Fogyasztó külön kérésére másban nem állapodnak meg. Eladó nem köteles a visszaküldés során – a szokásostól eltérő fuvarozási módtól eltérő szállításból eredő - többletköltséget megtéríteni.
Részleges visszaküldés esetén társaságunk kizárólag a visszaküldött termékek vételárát fizeti vissza, a szállítás költségét nem.

Az Ügyfél elállás esetén is felelős azon károk megtérítéséért, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkeztek, továbbá köteles a termékállagát, sértetlenségét megőrizni, ellenkező esetben a termék használtnak minősül, mely a termék értékcsökkenéséhez vezet. Az értékcsökkenés mértéke a termék árában kerül meghatározásra, tekintettel arra, hogy az Eladó csak új termékeket forgalmaz. Az Ügyfél köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb, az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

Az elállási jog érvényesítése független attól, hogy az Ügyfél a terméket hol vette át. Az Eladó a határidőben történő elállás esetén nem tagadhatja meg a termék ellenértékének visszafizetését arra hivatkozással, hogy annak átvételére más átvevőponton került sor.

5.5. A vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát:

- olyan termék értékesítése esetében, amely a vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza
- ha a vásárló vállalkozás, azaz olyan jogi vagy nem jogi személy, aki szakmája, önálló üzleti tevékenysége körében jár el, és a termék továbbforgalmazására jogosult
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követően felbontásra kerültek (pl. egyszerhasználatos termékek, maszkok, kesztyűk, cipővédők) Ezen termékek csak sértetlen, felbontatlan állapotban küldhetők vissza
- a vonatkozó jogszabályok (45/2014 Korm.rendelet; Európai Parlament és Tanács 2011/83/EU irányelve, 373/2021 Korm. Rendelet és a Ptk rendelkezései) által meghatározott egyéb esetekben

6. Szavatosság, Kellékszavatosság, Termékszavatosság, Jótállás

6.1. Kellékszavatosság

6.1.1. Kövesi.hu InfoTech Kft., mint Eladó, hibás teljesítése (termék meghibásodása) esetén az Ügyfelet a kellékszavatossági jog érvényesítése illeti meg. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, vagyis a hiba alatt mindig objektív hibát kell érteni. Eladó nem tartozik felelősséggel az Ügyfél tudomására hozott olyan hibákért, melyek a termék használhatóságát, komfortját nem befolyásolják, azaz kisebb és un. esztétikai hibák.

Eladó az Ügyfél szavatossági igényének érvényesítése során a 19/2014 (IV.29) NGM és a 373/2021 (VI.30) Korm.rendelet rendelkezései szerint jár el. Ennek értelmében az Ügyfél a teljesítéstől/átvételtől számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti kellékszavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek vélhetően a termék átadása/átvétele időpontjában már léteztek. A kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja. A szerződés teljesítésétől számított egy éven belül a kellékszavatossági igényérvényesítésének a hiba közlésén/bemutatásán túl, nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta (számla, vagy annak másolat bemutatása).

Eladó mentesül a szavatossági igény teljesítési kötelezettsége alól, ha a meghibásodás vélelmét megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a meghibásodás az Ügyfélnek felróható okból keletkezett.

6.1.2. Hibás teljesítésről, reklamációról az Eladó köteles részletes jegyzőkönyvet felvenni (Ptk.6:158 §).

Az Ügyfél meghibásodás esetén - a szavatossági jogok alábbi sorrendje szerint - kellékszavatossági igénnyel élhet, kérheti a termék:

- javítását /árleszállítását
- cseréjét
- vételár visszafizetését

Az Ügyfélnek minden esetben a terméket/árut az Eladó rendelkezésére kell bocsátania. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak / követelésnek nincs helye.

Eladónak törekednie kell arra, hogy a javítás, csere lehetőség szerint 15 napon belül megtörténjen. Ezt meghaladó időről tájékoztatni kell az Ügyfelet, a jövőbeni viták elkerülése végett, írásban.

6.2. Termékszavatosság
Az Ügyfél a termékszavatossági igényének érvényesítése során köteles bizonyítani, hogy a termék hibája már annak átvétele/megvételekor megvolt, továbbá kizárólag a termék javítását, cseréjét kérheti. Termékszavatossági igény érvényesítése 2 év. Eladó felhívja a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

6.3. Jótállás
Eladónak a Ptk vonatkozó rendelkezései szerint önként vállalhat kötelező jótállást. Eladó munka- és védőruha, ruházati kiegészítőket forgalmazó webáruházában megvásárolható termékekre nem vonatkozik a 151/2003 (IX.22) Korm.rendelet, így az Eladó nem vállal jótállást

7. Felelősség

A Webáruházban található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Eladó nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért.

Eladó kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért.

Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Eladó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Eladó nem vállal felelősséget.

Az Ügyfelek által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Eladó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. Amennyiben az Ügyfél a Webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Eladónak. Amennyiben az Eladó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

8. Szerzői jogok

8.1. A Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Eladó a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházban, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

9. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1. Ügyfélszolgálat: Kövesi.hu InfoTech Kft.

Hétfő - péntek: 8.00-17.00

Internet cím: https://coolgear.hu
E-mail: webshop@coolgear.hu

9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe.

Az Eladó a postai úton eljuttatott, vagy e-mail címére küldött levelet vásárlók könyve szerint kezeli. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (volt Fogyasztóvédelmi Hatóság) hivatalánál. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091; 06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Bírósági eljárás.

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

9.3. EU-s online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság által létrehozott honlapon keresztül az uniós állampolgároknak lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, elkerülve a bírósági eljárást. Mind a vásárlónak, mind az eladónak lehetősége van a panasz benyújtására. A portálon a vásárló és a kereskedő közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

10. Egyebek

10.1. A webáruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

10.2. Az Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az Eladó a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. Az Eladó webáruházára ( https://coolgear.hu ) mutató hivatkozások nem másolhatják az oldal tartalmát; nem szolgáltathatnak felületet az Eladó webhelyének tartalma köré; nem tartalmazhatnak hamis hivatkozást; nem tehetnek közzé valótlan információt a Eladó és alkalmazottai által nyújtott szolgáltatásokról; a hivatalos CoolGear.hu logót engedély nélkül nem használhatják fel; közízlésnek megfelelő és törvényes tartalmat kötelesek szolgáltatni.

A z Eladó az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra csak a szerződésnek minősülő dokumentumokban foglaltak tekinti kötelező érvényűnek, melyeket a weboldalon található információk nem befolyásolhatnak. Az Eladó nem garantálja, hogy termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó leírások teljes körűek és pontosak. A tartalmak frissítéséért és pontosításáért az Eladó nem vállal kötelezettséget.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a weboldal tartalmát (elérhetőségek, termékek árai, szolgáltatások, leírások, stb.) bármikor módosíthassa.

10.3 Tárhelyszolgáltató adatai

Név: 23VNet Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-563212
Székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 24-26.
Website: www.net23.hu
Képviselő neve: Czina Sándor
Nyilvántartó hatóság: Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
Adószám: 12188224-2-43
Telephely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Telefonszám: 06 1 450 1222
Fax: 06 1 450 1223

Kövesi.hu InfoTech Kft., Coolgear.hu;
Ábrahámhegy, 2022.08.25

Módosítva: 2024.02.07.

Új fiók regisztrálása